Polskie agencje wykonawcze

Category: budżetowa 111 0

Od kiedy Polska stała się jednym z członków Unii Europejskiej, konieczne stało się zdecydowanie inne podejście do zagadnienia finansów publicznych. Ogromne środki finansowe przekazywane są rok rocznie z Brukseli na realizację konkretnych programów i inwestycji w Polsce. Wielokrotnie udział środków państwowych w konkretnym działaniu jest tylko marginalny w stosunku do tego, jak dużą część pokrywają programy wspólnotowe. A to oznacza, że wysokie oczekiwania względem standardów rozliczeń pieniędzy z budżetu europejskiego muszą mieć przełożenie także na sposób obchodzenia się z tymi pieniędzmi już przez polskie agencje wykonawcze. Są to takie agencje, które otrzymały odpowiednie certyfikaty i stosowne pozwolenia od Komisji Europejskiej w zakresie rozdysponowywania środków z Brukseli. Klasycznym przykładem doskonałej pracy, jaką u podstaw wykonują takie agencje wykonawcze na terenie Polski, jest ARiMR, czyli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To ona jest głównym płatnikiem pomocy bezpośrednich i innych programów wsparcia dla małych rolników i wielkich gospodarstw rolnych i pod tym względem jej pracownicy przestrzegać muszą nie tylko polskich wytycznych odnośnie rozliczania pieniędzy i wydawania środków publicznych.

W ogromnej mierze w trakcie realizacji swoich działań takie agencje wykonawcze muszą kierować się wytycznymi przesyłanymi z Brukseli, a to wymaga od urzędników stałego merytorycznego rozwoju. W niektórych programach wsparcia, zwłaszcza inwestycyjnego, do zagospodarowania rok rocznie są miliardy euro, które w milionowych transzach trafiają do największych i innowacyjnych gospodarstw rolnych w kraju. Tam jakiekolwiek błędy i nawet drobne odstępstwa od sztywnych reguł budżetowych, są niedopuszczalne – dlatego też stosunkowo często agencje wykonawcze tego typu poddawane są wyrywkowej kontroli, także na szczeblu europejskim. Ogromne pieniądze z Brukseli to także wielka odpowiedzialność, więc dyrektywy odnośnie konkretnego postępowania ze środkami europejskimi są stosunkowo często aktualizowane. Co jednak ważne, budżet europejski charakteryzuje się tym, że jest ustalany z ogromnym wyprzedzeniem – ponieważ przegłosować musi go ponad dwadzieścia państw członkowskich, co nie jest prostym do uzyskania consensusem. To jednak sprawia, że agencje wykonawcze mogą odpowiednio z wyprzedzeniem przygotować się do realizacji nowych programów.

Kolejnym ułatwieniem jest także to, że budżet ten ustalany jest z góry na okres minimum pięciu, a przeważnie blisko ośmiu lat. Dzięki temu urzędnicy obsługujący od początku istnienia dany program, już po jednym roku czują się w temacie bardzo biegle, a w kolejnych latach mogą obsługiwać go niemal z zamkniętymi oczami, doskonale odnajdując się nawet w największym gąszczu informacji. Istotnym wsparcie, z jakie korzystają na co dzień wszystkie agencje wykonawcze, jest oczywiście nowoczesny i stale poprawiany system teleinformatyczny. Wraz z odpowiednimi aplikacjami, nowoczesne bazy danych pozwalają na niemal nieograniczone możliwości pracy na najwyższych obrotach.

Related Articles

Add Comment