Klasyfikacja budżetowa i jej funkcje

Category: budżetowa 97 0

Zarządzanie budżetem państwa to wyjątkowo trudne zadanie, któremu nie wszystkie partie polityczne są w stanie podołać. Posiadanie ekspertów z zakresu ekonomii, finansów publicznych czy ordynacji podatkowej, wymaga czasu i budowania struktur, a to bez wątpienia bardzo czasochłonny i energochłonny proces. Znajomość takich zagadnień jak klasyfikacja budżetowa czy negocjacje energetyczne i możliwość przejęcia ich niemalże w biegu, bez ryzyka utraty stabilności przez państwo – to niestety względna rzadkość. W rzeczywistości partie nie posiadają aż tak szerokiego zaplecza eksperckiego, aby do każdego z resortów desygnować właśnie takiego, merytorycznego ministra. Bardzo często o zajmowanych stanowiskach i znajdowaniu się w rządzie decyduje tylko i wyłącznie nadanie polityczne i zaplecze stojące za konkretnymi kandydatami. Oczywiście wraz ze zmianą partii zmieniają się szefowie i ich zastępcy – grono urzędników, którzy od lat pracują na niższych szczeblach, pozostaje bez zmian, co gwarantuje państwu względną stabilność i ciągłość realizowanych zadań.

Do jednych z mechanizmów ułatwiających odnajdowanie się w zupełnie nowej rzeczywistości, zalicza się także klasyfikacja budżetowa – to z jej pomocą możliwe jest dużo łatwiejsze rozszyfrowanie bardzo skomplikowanej sieci finansowych zależności państwa. Prowadzona w logiczny sposób i rzetelnie sprawdzana klasyfikacja budżetowa pozwala w pierwszej kolejności na uszeregowanie wydatków i przychodów, jakimi operuje dowolny budżet. Pozwala to więc uzyskać od najmniejszych jednostek organizacyjnych i instytucji zależnych projekt czy analizę budżetu spełniającą wszystkie normy wymagane także szczebel wyżej. Jest to szczególnie ważne w administrowaniu dużym państwem i próbie kontrolowania wydatków z pieniędzy publicznych czy przeprowadzeniu symulacji ewentualnych zmian kwotowych. Raportując swoje przychody i celowe wydatki, zastosowana zostaje klasyfikacja budżetowa zarządzona odgórnie – przez rząd. Dzięki temu połączenie wielu różnych raportów w jeden zbiorczy wynik, filtrowanie i edytowanie wyników, prowadzenie analiz i symulacji, jest bardzo proste do zorganizowania i przewidzenia.

Jest to także świetny sposób na to, aby poddawać się zewnętrznej weryfikacji – tzw. kreatywna księgowość pozwala odpowiednio manipulować przy budżecie państwa i wydatkach administracji publicznej, chociażby w celu zaniżenia swojego wykazywanego corocznie zadłużenia. Odpowiednio nadzorowana, także przez nadrzędne instytucje wspólnotowe, klasyfikacja budżetowa pozwala na bardzo dokładne prześledzenie każdego transferu pieniężnego, jak jest niezbędny do wykonywania podstawowych czy poszerzonych zadań stawianych przed daną organizacją. Przeważnie taka klasyfikacja budżetowa opiera się na systemie dziesiętnym, w którym stworzone zostały hasła przedmiotowe ogólne oraz uszczegóławiające je hasła kierunkowe. Hasłom w takim wykazie odpowiada konkretna suma, co pozwala na kategoryzowanie wydatków czy przychodów i jednoczesne statystyczne ich szeregowanie w zależności od celowości konkretnych programów.

Related Articles

Add Comment