Charakter informacji

Category: zarządcza 35 0

Nie jest łatwo w dzisiejszych czasach prowadzić własną firmę. Każdy przedsiębiorca, który prowadzi własną działalność, albo nawet funkcjonuje w spółce doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak wielka jest to odpowiedzialność i jak wiele nakłada na kierującego obowiązków. Jednym z tych obowiązków jest przede wszystkim prowadzenie rachunkowości. Jest to tak zwana rachunkowość zarządcza, lub inaczej nazywana rachunkowością menadżerską. Każdy przedsiębiorca musi dokonywać sprawozdań finansowych za dany okres czasu. Charakter informacji finansowych nie jest jednakże każdemu dobrze znany i lubiany. Wiele osób ma z tym duży problem i nie jest w stanie prowadzić samodzielnie swojej księgowości.

Lepszym rozwiązaniem jest więc zatrudnienie kogoś lub nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym, dla którego charakter informacji finansowych i rachunkowych nie sprawia żadnego problemu. Sprawozdanie finansowe jest bowiem niezwykle istotnym elementem sprawozdawczości finansowej. Z uwagi na bardzo rzetelny charakter informacji w nim zawartych może ono służyć do wielu różnych celów.

Przede wszystkim są to cele wewnętrzne danej organizacji. Dzięki sporządzonemu w prawidłowy sposób sprawozdaniu finansowemu, firma jest w stanie na bieżąco oceniać swoje funkcjonowanie. Osoba kierująca wie, czy podejmuje prawidłowe decyzje i jaki mają one wpływ na finanse firmy. Takie sprawozdanie, z uwagi na zawarty w nim charakter informacji można również przedstawiać w różnym celu jednostkom zewnętrznym.

Przede wszystkim zaliczają się do nich urzędy skarbowe. Jest to w Polsce organ podatkowy, który ma za zadanie rozliczanie i pobieranie od nas podatków, a także weryfikację poprawności ich odprowadzania. Urząd skarbowy może więc w każdej chwili zażądać od każdej firmy jej sprawozdania finansowego. Poza tym, często o takie sprawozdania finansowe proszą również banki, kiedy staramy się o udzielenie firmie kredytu, z uwagi na zawarty w nich charakter informacji. Analitycy bankowi są w stanie dzięki takiemu sprawozdaniu finansowemu, sporządzonemu w prawidłowy sposób bardzo szybko ocenić, czy firma jest wiarygodna i jaką ma pozycję na rynku. Widzą wszystkie jej wypływy i wpływy, mogą ocenić stan aktywów i pasywów firmy.

Kolejną sytuacją, kiedy charakter informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym za określony okres czasu może być przydatny, jest chęć zachęcenia inwestora do współpracy. Może on bez problemu bowiem ocenić, w jakiej kondycji znajduje się firma i jaki jest kierunek jej potencjalnego rozwoju. Poważni inwestorzy zawsze proszą o przedstawienie sprawozdania finansowego za ostatni okres rozliczeniowy.

Inną sytuacją, kiedy może być nam potrzebne sprawozdanie finansowe wskazujące na naszą dobrą sytuację finansową, jest chęć wzięcia czegoś w leasing. Może być to jakakolwiek nieruchomość, lub też ruchomość, w postaci samochodu osobowego lub maszyn i urządzeń. Bardzo często leasingodawca pragnie ocenić naszą wypłacalność i zdolność finansową i prosi o przedstawienie takiej właśnie pełnej dokumentacji. Jeżeli jest ona niewystarczająca, może się okazać konieczne załatwienie sobie poręczyciela, który poręczy za nas swoim majątkiem lub podpisem.

Related Articles

Add Comment