Zasady wyceny

Category: zarządcza 106 0

Każdy, kto prowadzi lub miał okazję prowadzić własną firmę doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak istotną kwestią jest prowadzenie rzetelnej księgowości i rachunkowości. Dzięki temu można mieć bowiem pewność, że wszystkie podatki są opłacane w sposób rzetelny i zgodny z prawem. Każdy przedsiębiorca może również w dowolnej chwili zweryfikować to, w jakim stanie znajduje się jego firma i czy jest wydolna finansowo.

Ocena kondycji przedsiębiorstwa jest niezwykle istotną kwestią. Dzięki takiej ocenie można bowiem obrać odpowiedni tor działania, zweryfikować swoje wcześniejsze decyzje i podejmować kolejne w oparciu o swoje uprzednie sukcesy lub porażki. Dobrze przygotowane sprawozdanie finansowe jest niezwykle ważnym dokumentem, którym posługiwać można się również w innych sytuacjach. Niezwykle często potencjalni inwestorzy, którzy mogli by związać swoją przyszłość z daną firmą chcą takie właśnie sprawozdanie za ostatni okres czasu otrzymać. Osoba, która przygotowuje taką dokumentację dla firmy powinna więc znać podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów danego przedsiębiorstwa. Dzięki temu sprawozdanie będzie sporządzone we właściwy sposób i będzie można z niego z powodzeniem skorzystać również przedstawiając je w banku, kiedy będziemy starali się o kredyt lub naszemu potencjalnemu leasingodawcy.

Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów określa oczywiście ustawa o rachunkowości, która obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tylko dobrze poznane zasady wyceny aktywów i pasywów są w stanie zapewnić poprawność sporządzonego sprawozdania finansowego za dany okres czasu i prawidłowe ewidencjonowanie tychże aktywów i pasywów.

Istnieje obecnie wiele różnych kursów organizowanych przez różne firmy, które prezentują ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów, obowiązujące w Polsce. Takie kursy trwają kilka miesięcy i oprócz tego uczą prawidłowego sporządzania właśnie sprawozdania finansowego, które jest tak ważnym dokumentem dla każdego prawidłowo funkcjonującego przedsiębiorstwa.

Zasady wyceny aktywów i pasywów, uregulowane w ustawie o rachunkowości, uwzględniają przede wszystkim zasadę wiarygodności, ostrożności, indywidualnej wyceny, istotności oraz kontynuacji działalności.

Każda osoba, która zajmuje się rachunkowością w danej firmie i odpowiada za to, żeby przygotowywać sprawozdania finansowe dla różnych celów, powinna bezwzględnie znać zasady wyceny aktywów i pasywów, które obowiązują obecnie w Polsce. Należy bowiem pamiętać jak istotnym dokumentem staje się sprawozdanie finansowe, kiedy ma możliwość zadecydowania o losach całej firmy. Zdarza się, że również urzędy skarbowe jako organ podatkowy proszą podczas swoich kontroli o przedstawienie sprawozdania finansowego za określony okres czasu. Jest to bardzo poważna sprawa, ponieważ urzędy skarbowe mogą nakładać na przedsiębiorstwa bardzo duże i poważne kary finansowe. Okazuje się więc, że sprawozdania finansowe są potrzebne nie tylko, kiedy chcemy przedstawić je potencjalnym kontrahentom, ani ocenić bieżącą sytuację firmy.

Related Articles

Add Comment