Funkcje rachunkowości

Category: zasady 272 0

Wiele mówi się w trakcie studiów dotyczących rachunkowości i zarządzania o tym, jak ważne funkcje pełnią one i jak wiele różnych funkcji może pełnić w firmie rachunkowość. Nie każda osoba, która rozpoczyna dopiero własną działalność gospodarczą zdaje sobie sprawę z tego, jakie są funkcje rachunkowości prowadzonej w firmie. Podstawowy podział, mówi o tym, aby funkcje rachunkowości podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Funkcje wewnętrzne rachunkowości służą przede wszystkim celom informacyjnym. Chodzi o to, aby wszystkie raporty i sprawozdania, które się przygotowuje, przekazywać w pierwszej kolejności do osoby zarządzającej dana firma lub instytucją.

Dzięki temu taka osoba ma wgląd do tego, jak mają się finanse firmy. Może pozwolić sobie więc na głęboką analizę wykonanych wydatków raz tego, na jakim poziomie kształtują się przychody firmy. Ma to kluczowe znaczenie przy opracowywaniu dalszej strategii działania. Zdarza się bowiem, że wychwycone zostaną w taki sposób błędy, które sprawiają, że firma przynosi znacznie niższe dochody, niż była by w stanie, gdyby poprawiła nieco swoje działania.

Istnieją również funkcje rachunkowości zewnętrzne. Jak sama nazwa wskazuje, polegają one na przekazywaniu takich samych sprawozdań z działalności firmy i raportów do jednostek zewnętrznych, takich jak banki, potencjalni inwestorzy, czy też organ podatkowy, jakim jest Urząd Skarbowy. Dzięki temu możemy liczyć na to, że nasz potencjalny inwestor będzie mógł docenić nasze osiągnięcia, wyliczyć sobie swój potencjalny udział w sukcesie firmy. Będzie po prostu wiedział, czy wynik firmy dla niego jest zadowalający. I czy chce zainwestować w nią swoje środki finansowe.

Podobnie sytuacja ma się również bankami. Na podstawie przekazanych im informacji w postaci sprawozdań finansowych, mogą one szybko ocenić, czy można danej firmie udzielić kredytu i czy nie ma ryzyka takiego działania. Bez przekazania bankom odpowiednich raportów z działalności firmy nie ma raczej szans na pozyskanie pożyczki długoterminowej. Funkcje rachunkowości opisane powyżej stanowią jednocześnie funkcję informacyjną. Jak wspomniano, utworzone sprawozdania i raporty mają za zadanie przede wszystkim przekazanie informacji o kondycji, w jakiej znajduje się dana firma. Dla potrzeb osób kierujących jednostką, można postara

się o wyłuskanie konkretnych informacji na dany temat.

Funkcje rachunkowości to również funkcje kontrolne. Pozwalają one na ochronę mienia przed przywłaszczeniem lub kradzieżą. Mają również możliwość wskazywania, czy dana jednostka zmierza w dobrym kierunki i czy jest we właściwy sposób zarządzana. Taka kontrola jest niezbędna, aby we właściwy sposób wykorzystywać zasoby, jakie posiada organizacja. Można także wyróżnić analityczne funkcje rachunkowości. Mają one za zadanie analizę zebranych w sprawozdaniach finansowych i raportach danych. Dzięki przeprowadzeniu takiej analizy, można uzyskać szybko informacje dotyczące tego, czy dana działalność przynosi jakiekolwiek wymierne korzyści lub w jakim miejscu dana organizacja popełnia błąd w działaniu.

Related Articles

Add Comment