Polityka rachunkowości

Category: zasady 203 0

Każdy, kto prowadził jakąkolwiek firmę w swoim życiu doskonale wie o tym, że konieczne jest prowadzenie rachunkowości. Koniecznym jest, aby w każdej jednostce, jaką jest taka firma istniała polityka rachunkowości. Jest to nic innego, jak sposób, w który dana jednostka prowadzi swoją rachunkowość. Bardzo ważne jest, aby zasady te były zgodne z tymi, które reguluje w Polsce ustawa o rachunkowości. Taka polityka rachunkowości powinna być bezwzględnie i zawsze, w każdym przypadku zachowana, choćby nie wiadomo co się działo. Dzięki temu mamy pewność, że nasza firma funkcjonuje we właściwy sposób i nie ma możliwości stosowania nadużyć przez żadnego pracownika.

Każda jednostka powinna mieć w posiadaniu dokument, który jest sporządzony w języku polskim i zawarta jest w nim właśnie polityka rachunkowości danej firmy. Przede wszystkim, powinna ona określać jakiego okresu sprawozdawczego dotyczy rachunkowość i jaki jest rok obrotowy danych rozliczeń. Jest to bardzo istotny wymóg. Nie ma możliwości przewidzianych ustawą, aby firma, która funkcjonuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i tutaj rozliczająca się opisała swoją politykę rachunkowości w języku obcym.

Polityka rachunkowości danej firmy powinna również określać wykaz ksiąg rachunkowych, a co za tym idzie wykaz zbiorów danych, które tworzą dane księgi rachunkowe. Takie zbiory danych zazwyczaj przechowywane są obecnie na nośnikach cyfrowych, co znacznie ułatwia ich odnalezienie i uszeregowanie. Polityka rachunkowości powinna je porządkować i opisywać w jasny i rzeczowy sposób ich powiązania i ich sposób wykorzystania.

Poza tym, co może dziwić niektóre osoby polityka rachunkowości powinna również w szczegółowy sposób opisywać wybrane przez daną jednostkę oprogramowanie do prowadzenia rachunkowości, zastosowane w nim algorytmy i jego funkcje. Jest to wszystko niezbędne do tego, aby móc mówić o tym, że dana firma posiada swoją politykę rachunkowości.

Cała ta dokumentacja, o której mowa powyżej powinna być ustalana, tworzona i również aktualizowana w późniejszym czasie przez kierownika jednostki. Wszystkie kwestie, których nie reguluje polityka rachunkowości, muszą być zgodne ze standardami, które funkcjonują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie te kwestie mogą podlegać szczegółowej kontroli organów podatkowych, jakimi są urzędy skarbowe i Izba Skarbowa. Warto dbać o to, aby w firmie funkcjonowała dobrze opracowana polityka rachunkowości. Brak działania zgodnie z przyjętymi zasadami może bowiem prowadzić do tego, że na daną jednostkę nałożone zostaną poważne kary finansowe, które bardzo ciężko będzie uregulować.

Zdarza się, że koniecznym staje się zatrudnienie osoby z zewnątrz firmy, która opracuje taką politykę rachunkowości we właściwy sposób, zgodny z prawem i wymogami. Nie ma sensu, aby zajmowała się tym osoba, która nie ma większego pojęcia o rachunkowości, tylko dlatego, że jest osobą kierującą daną jednostką, ponieważ może swojej organizacji, czy firmie jedynie znacznie zaszkodzić, a nie pomóc.

Related Articles

Add Comment