Czym właściwie jest rachunkowość?

Category: budżetowa 201 0

Bardzo często używamy pojęć, których znaczenie nie do końca jest nam w pełni znane i jeśli mielibyśmy podać definicję często powszechnie używanego pojęcia, to już pojawiłby się dość spory problem. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą używają pojęcia rachunkowość dość sporadycznie, bo zwykle kwestie z nią związane przekazują osobom wyspecjalizowanym w tej dziedzinie, a więc księgowym, którzy prowadzą biura rachunkowe. Definicja rachunkowości dla nich zamyka się w zgromadzeniu wszelkich faktur, przekazaniu ich do księgowego obsługującego ich firmę i zapłacie wyliczonych należności do odpowiedniej instytucji.
Nie jest to zadowalające zjawisko, bo z pewnością gdyby zostali poproszeni o podanie definicji rachunkowości, to byłoby to nie lada wyzwanie i zdecydowana większość właścicieli firm by na tym poległa. To z myślą o tej grupie postarajmy się sprecyzować pojęcie samej rachunkowości, aby w przyszłości zapobiec ewentualnym porażkom w tej kwestii.
Ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że rachunkowość to swoisty język biznesu – biznesu, bo dotyczy przede wszystkim podmiotów prowadzących działalność gospodarczą bez względu na rozmiar tej działalności. Język ten, podobnie jak każdy inny język, umożliwia porozumiewanie się, w tym przypadku chodzi głównie o porozumiewanie się wszystkich uczestników życia gospodarczego.
Ponadto rachunkowość to też pewien system informacji. Informacje te dotyczą działalności jednostki gospodarczej, a przed wszystkim przedstawiają jej sytuację finansową, a także służą do rozliczania kierownictwa jednostki z odpowiedniego i efektywnego zarządzania majątkiem firmy. Oczywiście chodzi o jak największe zyski dla właściciela. Jako system informacyjny rachunkowość odzwierciedla rzeczywisty obraz podmiotów, a w tym między innymi rentowność i sytuację finansową.
Użyte powyżej sformułowania są już bardziej specjalistycznymi pojęciami, z tego też względu należy i im poświęcić kilka słów. Otóż rentowność danego przedsiębiorstwa oznacza nic innego jak po prostu opłacalność danej działalności gospodarczej czy innymi słowy jej zyskowność, natomiast w zakresie sytuacji finansowej mieści się płynność oraz wypłacalność firmy. Zarówno rentowność jak i sytuacja finansowa posiadają dwie różne definicje, inne znaczenia, mierzone są także odrębnie – niemniej jednak stanowią nierozerwalną całość w pełni przedstawiającą obraz danej jednostki gospodarczej.
W trakcie prowadzonej działalności gospodarczej podejmowane są najróżniejsze decyzje, a rachunkowość dokonuje poniekąd pomiaru tych zdarzeń. Poza tym podaje skutki tych zdarzeń, znajdujące odzwierciedlenie w specyficznym dokumencie jakim są sprawozdania finansowe.

Related Articles

Add Comment