Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Category: biuro rachunkowe 223 0

Przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą, którzy zlecają prowadzenie rachunkowości swojej firmy odpowiednio wykwalifikowanym osobom, być może nawet nie zdają sobie sprawy z dokumentacji, która wchodzi w skład prowadzonej rachunkowości ich firmy. Dla nich rachunkowość zamyka to przede wszystkim gromadzenie wszelkich faktur oraz innych dokumentów potwierdzających dokonywanie konkretnych transakcji czy dokumentujących poszczególne zdarzenia gospodarcze w ich firmie, które przekazują do wybranego przez siebie biura rachunkowego, nie zdając sobie sprawy co się tam z nimi dzieje, ile pracy, czasu i liczenia wymagają kwestie odpowiedniego rozliczenia ich działalności. Na koniec jeszcze stykają się z rachunkowością kiedy mają podane konkretne kwoty do zapłacenia do odpowiednich instytucji finansowych. W zasadzie to dla przeciętnego przedsiębiorcy oznacza rachunkowość swojej firmy.
Jednak jak już wspomniano – rachunkowość firm zwykle prowadzą biura rachunkowe i osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, a te z pewnością znają oraz stosują podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zaznaczyć należy jeszcze co to takiego księga rachunkowa – otóż jest to zbiór zapisów księgowych, w skład których wchodzą przede wszystkim dziennik obejmujący kolejne zdarzenia gospodarcze, pojawiające się w danym okresie rozliczeniowym, księgę główną zawierającą zapisy o zdarzeniach już nie w ujęciu chronologicznym, tak jak w przypadku dziennika lecz w ujęciu systematycznym oraz księgi pomocnicze jako uzupełnione zapisy księgi głównej. Ponadto w zakres księgi głównej wchodzą także zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych a także wykaz składników aktywów i pasywów.
Jeśli dana firma działa tylko na obszarze swojego kraju to sprawa jest w miarę klarowna, natomiast jeśli zdarzy się sytuacja, że zostanie dokonana transakcja zagraniczna wówczas trzeba pamiętać i jednej z podstawowych zasad rachunkowości: księgi rachunkowe należy prowadzić w języku oraz walucie polskiej. Oznacza to, że w momencie posiadania dowodu księgowego zagranicznego bądź wyrażonego w innej walucie aniżeli polski złoty konieczne jest po pierwsze przeliczenie tej waluty na złotówki, a po drugie przetłumaczenie dowodu księgowego na język polski. W zasadzie przetłumaczone powinny być wszystkie dokumenty związane z dokonanym i księgowanym zdarzeniem gospodarczym.
Drugą bardzo ważną zasadą jest miejsce przechowywania ksiąg rachunkowych. Co do zasady księgi te powinny być przechowywane w siedzibie jednostki, czyli w firmie jednak jeśli nawiązaliśmy współpracę z biurem rachunkowym, które rozlicza naszą firmę i prowadzi naszą księgowość to dopuszczalne jest, że księgi rachunkowe będą przechowywane w jednostce uprawnionej do świadczenia usług księgowych.
W tym miejscu należy jeszcze podkreślić kto jest jednostką uprawnioną. Przyjmuje się na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, że do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych uprawnione są osoby posiadające certyfikat księgowego, biegli rewidenci – wpisani do rejestru biegłych, a także osoby wpisane na listę doradców podatkowych. Wiedza tych osób pozwala na kompetentne prowadzenie rachunkowości nie tylko mikroprzedsiębiorstw ale także sporych korporacji.
Kwestie odpowiedzialności z kolei za ewentualne błędy powstałe w dokumentacji należy bardzo szczegółowo uregulować w umowie zawieranej na początku współpracy z biurem rachunkowym, aby w razie nieprawidłowości nie było wątpliwości kto ponosi za nie odpowiedzialność.

Related Articles

Add Comment