top

Zakres rachunkowości
zasady 1 596 0
1 596 0

Zakres rachunkowości

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że każda firma, nawet ta najmniejsza powinna prowadzić swoją rachunkowość. Jest ona niezbędna do jej prawidłowego funkcjonowania i przede wszystkim do rozliczania się z organem podatkowym. Pełni ona również szereg innych funkcji, takich

Tagged:
Polityka rachunkowości
zasady 203 0
203 0

Polityka rachunkowości

Każdy, kto prowadził jakąkolwiek firmę w swoim życiu doskonale wie o tym, że konieczne jest prowadzenie rachunkowości. Koniecznym jest, aby w każdej jednostce, jaką jest taka firma istniała polityka rachunkowości. Jest to nic innego, jak sposób, w który dana

Tagged:
Rachunkowość od podstaw
zasady 324 0
324 0

Rachunkowość od podstaw

Każdy, kto chciał kiedykolwiek otworzyć własną firmę i rozpocząć tym samym samodzielną działalność gospodarczą, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak trudne jest to zadanie i jak wielkiego nakładu pracy i finansów to wymaga. Najczęściej trzeba bowiem zaczynać ze wszystkim

Tagged:
Funkcje rachunkowości
zasady 272 0
272 0

Funkcje rachunkowości

Wiele mówi się w trakcie studiów dotyczących rachunkowości i zarządzania o tym, jak ważne funkcje pełnią one i jak wiele różnych funkcji może pełnić w firmie rachunkowość. Nie każda osoba, która rozpoczyna dopiero własną działalność gospodarczą zdaje sobie sprawę z

Tagged:
Szczególne zasady rachunkowości
zasady 231 0
231 0

Szczególne zasady rachunkowości

Jak wiadomo, każda jednostka i firma zmuszona jest do prowadzenia własnej rachunkowości. Zasady prowadzenia takiej rachunkowości określa ustawa o rachunkowości, która obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niektóre jednostki obowiązują jednak nieco inne, szczególne zasady rachunkowości, które uregulowane są całkowicie

Tagged:
Zasady wyceny
zarządcza 106 0
106 0

Zasady wyceny

Każdy, kto prowadzi lub miał okazję prowadzić własną firmę doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak istotną kwestią jest prowadzenie rzetelnej księgowości i rachunkowości. Dzięki temu można mieć bowiem pewność, że wszystkie podatki są opłacane w sposób rzetelny i zgodny

Tagged:
Zakres sprawozdań
zarządcza 142 0
142 0

Zakres sprawozdań

Każda firma, która zobowiązana jest do prowadzenia swojej rachunkowości, zobligowana jest do tego, aby za dany okres czasu sporządzać sprawozdania finansowe. Niektóre jednostki zmuszone są również do przekazywania swoich rocznych sprawozdań biegłym rewidentom księgowym w celu ich weryfikacji. Dla każdej

Tagged: