Zakres rachunkowości

Category: zasady 1 596 0

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że każda firma, nawet ta najmniejsza powinna prowadzić swoją rachunkowość. Jest ona niezbędna do jej prawidłowego funkcjonowania i przede wszystkim do rozliczania się z organem podatkowym. Pełni ona również szereg innych funkcji, takich jak funkcje informacyjną. Rachunkowość może bowiem dostarczać kierującemu daną organizacją wszelkich informacji o bieżącej kondycji firmy, wskaźnikach finansowych. To dzięki rachunkowości możemy stwierdzić, że firma poprawiła swoje wyniki finansowe w stosunku do poprzednich okresów lub też ją pogorszyła.

Dzięki rachunkowości prowadzonej w sposób skrupulatny nie marnuje się żadnych zasobów firmy i nie ma szansy, aby leżały one niewykorzystane. Rachunkowość, a raczej sprawozdawczość finansowa to również doskonała dokumentacja, którą analizują potencjalni inwestorzy firmy lub banki, jeżeli firma stara się o udzielenie kredytu finansowego. W zakres rachunkowości w danej firmie wchodzi przede wszystkim przyjęta polityka rachunkowości. Powinna ona zostać przygotowana przez profesjonalistę w należyty sposób, ponieważ to od niej przede wszystkim zależy jakość prowadzonej rachunkowości.

Poza tym, w zakres rachunkowości wchodzi przede wszystkim prowadzenie ksiąg rachunkowych. Do tego celu wykorzystuje się dowody księgowe, które to powinny być uporządkowane w sposób chronologiczny. Tylko takie działanie jest w stanie dać nam jasny wynik na koniec okresu rozliczeniowego. W zakres rachunkowości wchodzi także inwentaryzacja stanu aktywów i pasywów w firmie oraz wycena tych aktywów i pasywów, a także ustalanie wyników finansowych firmy.

Zakres rachunkowości w każdej firmie jest dość szeroki. Obejmuje on ponadto przygotowywanie sprawozdań finansowych, które to obejmują rachunek zysków i strat, a także bilans finansowy. To na ich podstawie można bez problemu ocenić bieżącą kondycję każdej firmy. Najczęściej są to dokumenty przedstawiane w bankach, czy innych jednostkach, jak na przykład organy podatkowe. O nie również pytają inwestorzy, kiedy zastanawiają się nad zainwestowaniem swoich środków finansowych w daną firmę. Zakres rachunkowości obejmuje także gromadzenie i przechowywanie wszelkich dowodów finansowych. Jest to niezwykle ważny aspekt, o którym nie wolno nigdy zapominać. Organ podatkowy, jak i Najwyższa Izba Kontroli wymagają przedstawiania takiej dokumentacji w trakcie przeprowadzanych przez siebie kontroli. Ich brak może oznaczać w praktyce poważne kłopoty i nałożenie bardzo dotkliwych kar finansowych.

Jak widać, zakres rachunkowości jest bardzo szeroki i obejmuje wiele różnych aspektów. Dlatego też, najlepszym rozwiązaniem jest wyodrębnienie w danej organizacji komórki, która odpowiedzialna jest tylko i wyłącznie za prowadzenie rachunkowości. Warto jest stworzyć takie stanowisko pracy, lub też podpisać umowę z biurem rachunkowym. Wtedy mamy pewność, że naszymi sprawami finansowymi zajmują się osoby, które mają na ten temat rzetelną wiedzę i odpowiednie kompetencje. Lepiej nie bagatelizować tej kwestii.

Related Articles

Add Comment